calendario aula

:
:
:
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8 Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12 Aula 13 Aula 14 Aula 15 Aula 16 Aula 17 Arpa Ufficio biblioteca Biblioteca Aula 23 Aula 24 Aula 25 (Percussioni) Aula 26 Aula 27 Auditorium Pedrotti Sala dei Marmi Sala degli Uomini Illustri Presidenza Aula 322 (Contrabbasso) Aula 301 Aula 302 Aula 303 Aula 304 Aula 321 ATRIO Aula 305 Aula 306 Aula 307 Aula 308 Aula 309 Aula 310 Aula 311 Aula 312 Aula 313 Aula 314 Aula 315 Aula 316 Aula 319 Aula 320 Camerino 1 (sotto) Camerino 4 (sotto) LEMS camerino 5 (sopra) Camerino 1 (sopra) Scalone Aula G-25 aula G-27-28 Aula G-29 Aula G-30 Aula G-31 Aula G-Biblio Aula G-Clarinetto Aula G-Violino Aula G-19 Aula G-16 Aula G-18 Aula G-17 Aula G-22 Aula G-1 Aula G-2 Aula M-1 Aula M-2 Aula M-3 Aula M-4 Aula M-5 Aula M-6 Aula M-7 Sala Bei Aula R-1 Aula R-2 Aula R-3